Warto przypomnieć, że wciąż obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., które nakazuje hodowcom drobiu m.in. prowadzenie dziennika, w którym będą dokumentować liczebność i stan posiadanego drobiu.

 

Rozporządzenie dotyczy hodowców (posiadaczy) kur, kaczek oraz innego ptactwa. Taka osoba powinna przestrzegać tzw. zasad bioasekuracji oraz trzymać zwierzęta tak, aby ograniczyć ich kontakt z innymi, dzikimi ptakami, ale także przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z takimi (dzikimi) ptakami a także z ich odchodami.

 

Oprócz tego przepisy nakazują hodowcom dokonywanie codziennych przeglądów i prowadzenie dokumentacji, w której znajdą się szczegółowe informacje co do ewentualnej liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy czy spadku nieśności.

 

Dziennik

 

W takim dzienniku powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • dane hodowcy (właściciela stada),
 • dane osoby dokonującej przegłądów,
 • adres przebywania stada,
 • liczba padłych ptaków,
 • informacje dotyczące spadku pobierania paszy i nieśności.

 

Rolnik jest także zobowiązany zawiadomić lekarza weterynarii, gdy wystąpią u drobiu następujące objawy kliniczne:

 • większa śmiertelność,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody,
 • objawy nerwowe,
 • sinica i wybroczyny,
 • biegunka,
 • nagły spadek nieśności.

 

Tutaj możesz pobrać wzór dziennika (opracowany na podstawie informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu).

 

 

Przemysław Lech
Latest posts by Przemysław Lech (see all)
Share This