ASF – odmowa wypłaty odszkodowania za braki w oznakowaniu

 

ASF – odmowa wypłaty odszkodowania za braki w oznakowaniu

Afrykański Pomór Świń czyli ASF to prawdziwa zmora hodowców trzody. Hodowcy muszą bardzo uważać na obowiązek prawidłowej identyfikacji i oznakowania swoich zwierząt gdyż z tego powodu Inspekcja Weterynaryjna może odmówić wypłaty odszkodowania. Co robić, gdy tak się stanie? Jakie mamy szanse na odzyskanie odszkodowania?

Przede wszystkim – powiatowi lekarze weterynarii czasami wykorzystują takie niedociągnięcia jako pretekst do odmowy wypłaty odszkodowania w całości. Chodzi tu zarówno o braki w oznakowaniu zwierząt, jak i naruszenia zasad bioasekuracji. Takie działanie PLW jest nieprawidłowe.

 

Co jeśli rzeczywiście były braki w oznakowaniu zwierząt?

 

Sądy uznają, że jeśli występują braki w identyfikacji i oznakowaniu danych zwierząt, to odszkodowanie może być pomniejszone o tę właśnie kwotę, która obejmowałaby te właśnie zwierzęta, które były nieprawidłowo oznakowane. Nie można natomiast z tego powodu odmawiać wypłaty w całości – oczywiście chyba że całe stado byłoby nieoznakowane.

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku stwierdził np.:

“w sytuacji uboju całego stada zdarzyć się może, że konkretne uchybienia nie dotyczą całego stada, a niektórych tylko zwierząt wchodzących w jego skład. Niezasadne byłoby w takiej sytuacji pozbawienie rolnika odszkodowania także za te zwierzęta, które nie były dotknięte uchybieniami. Rozstrzygając o zasadności powództwa w sprawie należało ocenić, czy postępowanie powoda ze zwierzętami naruszało przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a jeżeli tak, to czy te naruszenie dotyczyło wszystkich zwierząt” (wyrok z 19.10.2018 r., II Ca 462/18).

 

Krzywdząca decyzja o odszkodowaniu – co robić?

 

Co więc należy zrobić w sytuacji, w której dostajemy decyzję Inspekcji Weterynaryjnej, w której odmówiono nam odszkodowania w ogóle albo gdy to odszkodowanie jest zbyt niskie? Złożyć pozew do sądu. Jest to jedyna droga. Żadnych odwołań do weterynarii, bo możesz przez to stracić termin, którego nie da się potem przywrócić. Termin ten wynosi miesiąc od daty doręczenia decyzji.

Bardzo ważne: jeśli nie zgadzamy się z wyceną, to w pozwie trzeba zawnioskować o to, ażeby sąd powołał biegłego rzeczoznawcę. Co do zasady wszystkie dowody, wnioski i twierdzenia powinny zostać ujęte już w pozwie. Staraj się przewidzieć już w momencie konstruowania pozwu, jakie dowody będą Ci potrzebne (świadkowie, dokumenty, przesłuchanie stron itp.).

 

 

 

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This