Dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa jest jednym ze sposobów na użytkowanie gruntów rolnych. Jak mówi art. 693 § 1 Kodeksu Cywilnego: Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. 

Decyzja o dzierżawie gruntów rolnych, niezależnie od strony, wymaga przestrzegania szeregu praw i obowiązków. 

Grunty do wydzierżawienia – pomoc prawna 

Głównym obowiązkiem dzierżawcy jest użytkowanie gruntu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i w żaden sposób nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawcy bez zgody osobu wydzierżawiającej. 

Potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z dzierżawą gruntów rolnych? Jeśli tak – postaw na pomoc doświadczonego zespołu prawników. Pomożemy Ci uzyskać jak najlepsze rozwiązanie, a także wskażemy inne drogi rozwiązania i poprowadzenia sprawy tak, by udowodnić słuszność Twojej sprawy. 

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz