ASF – pomoc prawna dla rolników

Czy wiesz, że co piąty rolnik, u którego odkryto wirusa afrykańskiego pomoru świń, nie otrzymał żadnego odszkodowania? I chociaż wskaźnik ten jest zatrważający, to niestety niezwykle prawdziwy. Jeśli chcesz uniknąć bycia w podobnej sytuacji koniecznie skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej w prawie rolnym. W tym miejscu należy także podkreślić, że uzyskanie odszkodowania jest możliwe, jeśli w gospodarstwie wprowadzono zasady bioasekuracji. 

Odszkodowanie za afrykański pomór świń

Hodowcy starający się o odszkodowanie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że muszą przestrzegać zasad i obowiązków wynikających z ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Do najważniejszych obowiązków oraz zakazów zaliczyć można:

  • obowiązek informowania organów weterynaryjnych o możliwości wystąpienia choroby zakaźnej
  •  obowiązek przestrzegania zakazu wykonywania szczepień przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt, wymienionym w załączniku numer 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie życia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
  •  obowiązek stosowania się do decyzji wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii, wydawanych w celu zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt oraz obowiązek stosowania się do rozporządzeń wydawanych przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydawanych w przypadku wystąpienia przypadków choroby zakaźnej lub bezpośredniego zagrożenia jej wystąpienia
  •  obowiązek zgłaszania kierownikowi biura ARMiR informacji o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczebności stada świń w terminie 24 godzin
  •  obowiązek dokonania co najmniej raz do roku spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada
  •  zakaz wprowadzania zwierząt nieoznakowanych do gospodarstwa rolnego
  •  zakaz wprowadzania zwierząt co do których właściciel stada miał wiedzę, że są chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę. 

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu odszkodowania za ASF w swoim gospodarstwie rolnym. 

Nawet jeśli popełniłeś błąd, na przykład przy oznakowaniu, to jeszcze nie oznacza, że można nie wypłacić Ci odszkodowania w ogóle.

Choroba zakaźna zwierząt – co zrobić?

Jest pytanie, jest odpowiedź. Tym razem odpowiadamy co zrobić, gdy podejrzewamy wystąpienie choroby zakaźnej u naszych zwierząt. W szczególności w przypadku znacznej liczby nagłych padnięć, poronień, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek

Więcej »

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz