Refundacja kosztów za bioasekurację – trzoda chlewna

Od 20 czerwca hodowcy trzody chlewnej mogą składać wnioski o refundację 50% poniesionych kosztów na bioasekurację!

Ministerstwo Rolnictwa przeprowadza właśnie trzeci (od 2018 roku) nabór wniosków na zwrot poniesionych kosztów .Czasu jest raczej mało, bo na refundację tych kosztów można się ubiegać do 22 lipca 2022 r.

Jakie koszty będą zwracane w związku z bioasekuracją?

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Jak trzeba składać wnioski o refundację kosztów na bioasekurację?

Oczywiście trzeba je składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który to oddział będzie właściwy dla hodowcy.

Wniosek można pobrać tutaj.

Kto może się ubiegać?

Refundacja przysługuje hodowcy (producentowi rolnemu):

  • który prowadzi gospodarstwo,
  • który utrzymuje w gospodarstwie zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać na kilka różnych sposobów:

  • osobiście 
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (profil zaufany)
  • wysłać pocztą listem poleconym.

Składając wniosek o refundację kosztów bioasekuracji należy do niego załączyć faktury i rachunki wraz z dowodami uiszczenia opłaty.

Natomiast w związku z tym, że jest to tzw. pomoc de minimis, trzeba również dołączyć do wniosku oświadczenia dotyczące tego rodzaju pomocy oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Poniżej grafika przedstawiająca w skrócie zasady bioasekuracji przed ASF.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This