Portfolio

Przykłady spraw, którymi się zajmowałem:

Odszkodowanie za prewencyjne zabicie indyków

Powiatowy Lekarz Weterynarii najpierw uznał gospodarstwo za kontaktowe, a następnie zaniechał pobierania próbek od zwierząt w celu wysłania ich do laboratorium i nakazał likwidację wszystkich zwierząt. Juz po likwidacji okazało się, że zwierzęta były zdrowe. Następnie PLW odmówił wypłaty odszkodowania. Decyzję o odmowie zaskarżyliśmy do sądu, który przyznał odszkodowanie w wysokości 2,2 mln zł.

Uratowanie dzierżawy na działki rolne

Pan Andrzej najpierw wygrał przetarg na dzierżawę pól, ale następnie gmina wypowiedziała umowę dzierżawy. Mimo to, udało nam się to wypowiedzenie umowy unieważnić i pan Andrzej wciąż dzierżawi działki rolne.

Odszkodowanie za wadliwą paszę

Pan Jerzy kupił paszę z atestem dla kur niosek, jednak po czasie okazało się, że kury wykazują spadek nieśności. W sądzie udowodniliśmy, że pasza rzeczywiście była wadliwa. Na rzecz pana Jerzego zasądzono kwotę 212 tys. zł.

Dopłata odszkodowania za ASF

Hodowcy trzody przyznano odszkodowanie za likwidację stada z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Jednak przyznana kwota okazała się za mała. Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził dopłatę na rzecz hodowcy w wysokości 358 tys. zł.

Rekordowe odszkodowanie za salmonellę - Sąd Rejonowy w Nowej Soli, 20 listopada 2019 r.

20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowej Soli (lubuskie) zasądził odszkodowanie na rzecz hodowcy kur, któremu w 2014 roku nakazano likwidację stada w ilości 106 tys. sztuk. Hodowca domagał się dopłaty, gdyż odszkodowanie przyznane przez Powiatową Inspekcję Weterynarii w Nowej Soli było zdecydowanie zbyt niskie. Przyznana przez sąd kwota dla hodowcy wynosi 1,6 miliona złotych.

Odszkodowanie za nieprawidłową dezynsekcję - Sąd Okręgowy w Poznaniu

U hodowcy kur przeprowadzana była dezynsekcja i deratyzacja, jednak w wyniku nie włączenia wentylacji po przeprowadzonej czynności doszło do zatrucia i śmierci 12.000 kur. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz przedsiębiorcy odszkodowanie od ubezpieczyciela wykonawcy czynności w wysokości 299.486,20 zł.

Oskarżeni o handel mączką - sąd uniewinnia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 24 lipca 2019 r.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła pięcioro osób o handel 17 tonami mączki mięsno-kostnej. O sprawie mówiło wiele ogólnopolskich i lokalnych mediów. Wszyscy oskarżeni byli moimi klientami i wszyscy zostali prawomocnie uniewinnieni.

Wygrana z ARiMR - decyzja z dnia 20 czerwca 2016 r.

Na skutek złożonego przez nas wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, agencja uznała, że decyzja nakazująca zwrot przyznanego dofinansowania była niezasadna. Agencja odstąpiła od dochodzenia zwrotu od naszego klienta pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości aż 100 tys. zł.

Odszkodowanie za salmonellę - Sąd Najwyższy, 21 marca 2019 r.

Hodowcy kur, którym miejscowe służby weterynaryjne nakazały ubicie kur z powodu wykrycia u nich np. choroby salmonelli mogą ubiegać się o odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Wysokość tego świadczenia jest szacowana przez powiatowego lekarza weterynarii i często kwota ta jest zaniżona. W tym przypadku oszacowano wysokość należnego odszkodowania na kwotę ok. 40.000 zł. Po naszym pozwie, sąd zasądził dodatkową kwotę na rzecz hodowcy w wys. 402.857,29 zł. Wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy w dniu 8.03.2019 r.

Inne sprawy rolnicze:

Wadliwe wykonanie budowy kurnika

Klient zlecił firmie remontowo-budowlanej wykonanie kompleksowego remontu lokalu swojej firmy. Usługa nie została wykonana w 100% poprawnie, pojawiły się wady. Już po zakończeniu remontu wykonawca wystawił fakturę ale właściciel lokalu nie zapłacił jej – uważał, że w związku z wystąpieniem wad nie należy się pełne wynagrodzenie.

Mimo iż nasz klient miał rację, to nie jest to takie proste. Dlatego wykonawca remontu wysłał pozew do sądu, który to sąd wydał nakaz zapłaty. Na szczęście klient przyszedł do nas w samą porę, kiedy wszystkie ważne terminy były zachowane. W postępowaniu sądowym udało nam się potrącić wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość wykazanych usterek.

Dłużnik ucieka z majątkiem - co robić?

Dłużnik naszego klienta przepisał nieruchomość na swojego syna w nadziei, że w ten sposób będzie mógł uniknąć spłaty długu na rzecz wierzyciela.

Wygraliśmy sprawę – sąd uznał, że ta czynność jest bezskuteczna (skarga pauliańska) i dzięki temu klient będzie mógł odzyskać swój dług.

Pożar fermy


Uzyskaliśmy odszkodowanie za majątek gospodarstwa, który został zniszczony w wyniku pożaru.

80% odszkodowania udało się uzyskać po 4 miesiącach – bez potrzeby kierowania sprawy do sądu.

Jazda po alkoholu traktorem

Rolnik został złapany na tym, że prowadził ciągnik mając w swoim organizmie 0,9 promila alkoholu. Teoretycznie przepisy nakazują, że trzeba zasądzić 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów i 5000 zł do zapłaty.

Wynegocjowaliśmy dla klienta warunkowe umorzenie - nie będzie on skazany oraz dostał zakaz prowadzenia pojazdów tylko na 1 rok.

Wygrana z ARiMR

Na skutek złożonego przez nas wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, agencja uznała, że decyzja nakazująca zwrot przyznanego dofinansowania była niezasadna.

Agencja odstąpiła od dochodzenia zwrotu od naszego klienta pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 140 tys. zł.

Ciężki wypadek przy pracy rolniczej

Jerzy W. doznał wypadku przy pracy – został przejechany przez cofający ciągnik, przez co doznał rozległych obrażeń, w tym złamania kręgosłupa.

W postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem udało się uzyskać dla niego kwotę 400.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 35.000 zł tytułem opieki osób trzecich oraz 11.000 za zwrot kosztów leczenia oraz miesięczną rentę na przyszłość 978 zł. Sprawa tym samym nie musiała zostać skierowana do sądu

Stwierdzenie nabycia spadku - nieznani spadkobiercy


Mimo iż nie byli znani wszyscy spadkobiercy lub mieszkali oni za granicą, udało się stwierdzić w sądzie, że nasza klientka jest również spadkobiercą dużej części gospodarstwa rolnego.