Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę – o czym pamiętać? (wideo)

Nie będę pisał o tym, że trzeba w umowie określić czynsz, jego wysokość i termin zapłaty. Takie rzeczy są oczywiste. Ale jeśli ktoś Ci daje umowę do podpisania, którą on sam zaprojektował, to musisz ją dobrze przeanalizować, bo z pewnością jest ona lepsza dla strony, która ją sporządziła.

Na co warto zwrócić uwagę w umowie dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Warto zapisać w umowie, że już od momentu jej podpisania inwestor powinien płacić czynsz. Często zdarza się, że inwestor opóźnia się z rozpoczęciem inwestycji, a w umowie jest zapis, że dopiero po jej ukończeniu powinien płacić czynsz właścicielowi. Pewnie się domyślacie, że te opóźnienia mogą się okazać dosyć duże, a przez ten czas nie dostajemy pieniędzy.

Jeśli inwestor nie zgodzi się na powyższy zapis, to powinieneś nalegać na przewidzenie w umowie zapisu, że umowa wygasa, jeśli instalacja fotowoltaiczna nie zostanie zrealizowana np. do 6 miesięcy.

Polecam też zapisać, że inwestor oświadcza, że nieruchomość odpowiada jego zamierzeniom inwestycyjnym opisanym w umowie oraz że nie wnosi do niego pod tym względem żadnych zastrzeżeń.

Zmiana zajętego obszaru

Może się zdarzyć, że w trakcie trwania dzierżawy inwestor (dzierżawca) zacznie zajmować większe obszary zajętej nieruchomości niż te, na które się umówiliście w umowie. Dajmy na to, że będzie dokładał kolejne panele fotowoltaiczne. Z tego powodu zalecany byłby zapis np. 

“Zmiana obszaru zajętej nieruchomości, o której mowa w umowie, nie może być dokonana po upływie ………………… lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, a zmieniona powierzchnia nie może różnić się od wyznaczonej zgodnie z zapisem w umowie o więcej, niż …. %”.

Dzierżawa pod fotowoltaikę – pozostałe zapisy

Czy inwestor ma mieć prawo do dalszej dzierżawy? Czyli oddanie w poddzierżawę innemu podmiotowi? To też powinieneś przewidzieć w umowie dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę.

Bardzo polecam zapis, że obowiązek uprzątnięcia gruntu leży po stronie inwestora wraz z końcem obowiązywania umowy i wraz z poniesieniem kosztów. Podobnie obowiązek rekultywacji terenów i przywrócenie stanu pierwotnego. Wówczas należy w umowie przewidzieć kary umowne za niewypełnienie tego obowiązku.

Koniecznie trzeba tez przemyśleć co zrobić z ustaloną kwotą czynszu. Dzierżawa pod fotowoltaikę będzie zawarta na długie lata i za jakiś czas umówiona wysokość czynszu może nie być adekwatna do cen rynkowych. Pieniądz może tracić na wartości lub wartość nieruchomości może wzrosnąć. Z tego powodu trzeba wziąć pod uwagę możliwość indeksowania kwoty czynszu rocznego np. wskaźnikiem cen, towarów i usług konsumpcyjnych – co roku.

Dobrze by było, ażeby obowiązek ubezpieczenia nieruchomości instalacji fotowoltaicznej, zapłata podatku i kosztów bieżących leżał po stronie inwestora-dzierżawcy.

Powinieneś zapisać zasady i okres wypowiedzenia umowy w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu lub innych kosztów.

Sprawdź swojego dzierżawcę

To właściwie jest porada, której należy udzielić przy zawieraniu każdej poważniejszej umowy. Powinieneś rozeznać się zarówno co do samej firmy, która będzie widnieć jako strona (spółka) w umowie ale także co do osoby, które będą tę firmę reprezentować. Sprawdź, czy nie widnieją w bazach dłużników, na giełdach długów, kiedy firma została założona, z jakim kapitałem zakładowym. (Można to sprawdzić na oficjalnej stronie rządowej: https://ekrs.ms.gov.pl/).

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, napisz: pl@slmadwokaci.pl

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This