Hodowca drobiu a prowadzenie dziennika

Warto przypomnieć, że wciąż obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., które nakazuje hodowcom drobiu m.in. prowadzenie dziennika, w którym będą dokumentować liczebność i stan posiadanego drobiu.

Rozporządzenie dotyczy hodowców (posiadaczy) kur, kaczek oraz innego ptactwa. Taka osoba powinna przestrzegać tzw. zasad bioasekuracji oraz trzymać zwierzęta tak, aby ograniczyć ich kontakt z innymi, dzikimi ptakami, ale także przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z takimi (dzikimi) ptakami a także z ich odchodami.

Oprócz tego przepisy nakazują hodowcom dokonywanie codziennych przeglądów i prowadzenie dokumentacji, w której znajdą się szczegółowe informacje co do ewentualnej liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy czy spadku nieśności.

Dziennik

W takim dzienniku powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • dane hodowcy (właściciela stada),
 • dane osoby dokonującej przegłądów,
 • adres przebywania stada,
 • liczba padłych ptaków,
 • informacje dotyczące spadku pobierania paszy i nieśności.

Rolnik jest także zobowiązany zawiadomić lekarza weterynarii, gdy wystąpią u drobiu następujące objawy kliniczne:

 • większa śmiertelność,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody,
 • objawy nerwowe,
 • sinica i wybroczyny,
 • biegunka,
 • nagły spadek nieśności.

Tutaj możesz pobrać wzór dziennika (opracowany na podstawie informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu).

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This