Jak skutecznie windykować dług? Cz. 2

Dzisiaj druga część artykułu na temat skutecznego dochodzenia swojej wierzytelności. Pamiętaj, nie sztuką jest kogoś pozwać, sztuką jest odzyskać pieniądze!

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Jeśli jest zagrożenie, że dłużnik będzie się uciekał ze swoim majątkiem, to już na samym początku postępowania sądowego należy zawnioskować o zabezpieczenie tego majątku. Co więcej, można to zrobić jeszcze PRZED wniesieniem pozwu.

W takim wniosku należy wskazać, co ma zostać zabezpieczone oraz uzasadnić naszą prośbę. Nie ma natomiast przeszkód, żeby w celu zabezpieczenia naszego roszczenia ustanowić nawet hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika. Można też zawnioskować, ażeby sąd zakazał zbywania jakiejś konkretnej rzeczy.

Można też wnioskować, aby sąd zabezpieczył odpowiednią sumę na koncie dłużnika. Kwota ta może obejmować też koszty sądowe, w tym koszty wynajęcia prawnika. Wówczas takiego zabezpieczenia dokonuje komornik, mimo iż sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Egzekucja przez komornika

Jeśli sprawa w sądzie się zakończy i wyrok jest prawomocny, a my wciąż nie dostaliśmy pieniędzy, należy sprawę skierować do komornika. W tym wniosku należy wskazać, z jakiego rodzaju majątku ma być prowadzona egzekucja (wynagrodzenie za pracę, oszczędności na koncie, nieruchomości, ruchomości itd.). W naszym interesie jest więc, aby taki zakres wskazać jak najszerzej.

Można wybrać sobie, który komornik ma prowadzić egzekucję, ale najlepiej jest, aby to jednak był komornik z terenu, gdzie dłużnik posiada majątek. Jeśli ma być prowadzona egzekucja z nieruchomości, to wręcz musi to być komornik z tego rewiru, gdzie jest położona nieruchomość.

Zalecam też, żeby od razu we wniosku o wszczęcie egzekucji polecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Ciekawostka: nawet jeśli dłużnik nie ma własnej nieruchomości i zamieszkuje u innej osoby, to istnieje domniemanie, że wszystkie rzeczy ruchome, które się znajdują w tym mieszkaniu, są własnością dłużnika. Sprawny komornik więc może te rzeczy zająć.

Egzekucja bezskuteczna

Tak się też może zdarzyć, że mimo prowadzenia egzekucji przez komornika, wysyła on do nas pismo, że egzekucja jest bezskuteczna. Wtedy można zwrócić się do sądu w celu wyjawienia majątku dłużnika. W tym postępowaniu można chociażby przesłuchać dłużnika przed sądem i zadać mu niewygodne pytania – co się stało z jego majątkiem? Kiedy się go pozbył? Na czyją rzecz? Sąd też nakaże dłużnikowi złożenie spisu swojego majątku.

Dłużnik uciekł z majątkiem

Jeśli w tym postępowaniu lub (wskutek własnych informacji) okaże się, że dłużnik uciekał ze swoim majątkiem lub wybiórczo traktował swoich wierzycieli, można złożyć zawiadomienie o przestępstwie oraz tzw. skargę pauliańską.

Załóżmy, że dłużnik przepisał mieszkanie, bo nie wiedział, że gdy komuś nie zapłaci, to będzie można prowadzić egzekucję także z tej nieruchomości. Wówczas składając skargę pauliańską możemy żądać uznania, że ta czynność jest bezskuteczna i następnie skierować egzekucję właśnie do tego mieszkania.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This