Zwolnienie ze składek ZUS, kto może na nie liczyć?

W związku z wystąpieniem w naszym kraju koronawirusa, Sejm łaskawie przegłosował zwolnienie ze składek ZUS za okres 3 miesięcy – ostatecznie poszerzono zakres przedsiębiorców, którzy będą mogli liczyć na taką pomoc. Okazało się zatem, że będzie można liczyć nie tylko na odroczenie płatności, ale na całkowite zwolnienie z tych składek.

Kto może liczyć na zwolnienie z płacenia składek?

Do takiej pomocy kwalifikują się:

  • jednoosobowi przedsiębiorcy,
  • przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Pod warunkiem, że prowadzili swoją działalność jeszcze przed 1 lutego 2020 r.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Osoby prowadzące działalność jednoosobową, które nikogo nie zatrudniają, będą mogły być zwolnione pod warunkiem, że miesięczny przychód był niższy od trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł.

Jakiego miesiąca dotyczył będzie ten przychód? Miesiąca, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek, czyli jeśli wniosek jest składany za okres marzec-maj 2020 r., to musimy wykazać, ze przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Analogicznie, jeżeli składamy wniosek za okres kwiecień-maj 2020 r., to musimy wykazać, ze przychód w kwietniu nie przekroczył tej kwoty.

Jest też jeszcze lepsza wiadomość.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który jest również płatnikiem składek za inne osoby (max. 9 osób), to również załapiesz się na 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS, i to niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu. Zwolnienie będzie obejmować zarówno składki opłacane “za siebie”, jak i “za pracowników”.

Jakie rodzaje składek podlegają zwolnieniu?

Zwolnienie ze dotyczy następujących rodzajów składek na:

  • ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • ale także na ubezpieczenie zdrowotne.

Plusem jest jeszcze to, że ten okres będzie się liczył do okresu składkowego do emerytury – składki będą bowiem opłacane przez Skarb Państwa. Trzeba w związku z tym składać deklaracje ZUS DRA i raporty imienne ZUS RCA tak samo jak w sytuacji, gdyby te składki były wciąż opłacane przez przedsiębiorcę. KONIECZNIE! (biurokracji w tym kraju nigdy za wiele…)

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This