Dziedziczenie – Gospodarstwo Rolne

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego to obszar specjalizacji, którą zajmuje się Prawnik Hodowcy. Pomagamy w zrozumieniu przepisów dotyczących dziedziczenia i przekazywania gospodarstw rolnych na rzecz potomków hodowców. 

Kto może dziedziczyć gospodarstwo rolne

Pomoc prawna przy sprawach związanych z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego. Wiedza i doświadczenie Prawnika Hodowcy umożliwia hodowcom przekazanie swojego majątku na rzecz potomków i zachowanie ciągłości prowadzonej przez siebie działalności. 

Prawnik Hodowcy, jako specjalista w prawie rolnym posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem dziedziczenia. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu:

  1. Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego – Prawnik Hodowcy doradza hodowcom w kwestiach dotyczących przepisów dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, takich jak zasady dziedziczenia, postępowania przed sądami dziedziczenia czy podział majątku.
  2. Planowanie dziedziczenia – Prawnik Hodowcy pomaga hodowcom w planowaniu dziedziczenia, w tym w zakresie optymalizacji podziału majątku pomiędzy potomków, uniknięcia sporów oraz w przeprowadzeniu odpowiednich formalności.
  3. Ustanawianie zapisów testamentowych – pomoc hodowcom w ustanawianiu zapisów testamentowych dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych. Doradztwo w kwestiach związanych z treścią zapisu, jego formą i procedurami prawnej.
  4. Rejestracja nieruchomości – pomoc hodowcom w procesie rejestracji nieruchomości na rzecz potomków, w tym w uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń, a także w sporządzaniu odpowiednich dokumentów.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz