Dzierżawa

Dzierżawa to obszar specjalizacji prawnej, którą zajmuje się Prawnik Hodowcy. Pomagamy w zrozumieniu obszaru prawa regulującego umowy dzierżawy w kontekście prowadzenia działalności hodowlanej. 

Dzierżawa gruntów rolnych i hodowlanych

Pomoc prawna przy sprawach związanych z dzierżawą gruntów rolnych lub hodowlanych, jest istotnym elementem współpracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pomagamy hodowcom korzystać z ziemi i innych zasobów w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. 

Prawnik Hodowcy, jako specjalista w prawie rolnym i przepisach skierowanych do hodowców zwierząt, posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących umów dzierżawy, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem działalności handlowej. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu: 

  1. Umowy dzierżawy – Prawnik Hodowcy pomaga w przygotowaniu umów dzierżawy, które określają warunki dzierżawy i zobowiązania stron. Doradztwo w kwestiach dotyczących prawnego ukształtowania umów, w tym w zakresie obowiązków dzierżawcy i wynajmującego, warunków finansowych oraz okresu dzierżawy.
  2. Zmiany w umowach dzierżawy – pomoc w dokonywaniu zmian w umowach dzierżawy w przypadku zmiany okoliczności, które wpłynęły na działalność hodowlaną. Sporządzanie aneksów do umów dzierżawy i doradztwo w kwestiach dotyczących prawnego ukształtowania zmian w umowach dzierżawy.
  3. Rozwiązanie umów dzierżawy – Reprezentowanie hodowców w sprawach dotyczących rozwiązania umów dzierżawy, w tym w przypadku naruszenia zobowiązań przez jedną ze stron umowy. Pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzaniu pism procesowych oraz w argumentowaniu stanowiska hodowcy.
  4. Ochrona własności – Prawnik Hodowcy zajmują się również ochroną własności hodowców w przypadku naruszenia praw wynikających z umów dzierżawy. W razie potrzeby reprezentuje hodowców w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących odszkodowań i innych kwestii związanych z naruszeniem własności hodowlanej.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz