Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska to obszar specjalizacji, którą zajmuje się Prawnik Hodowcy. Pomagamy w zrozumieniu obszaru prawa związanego z prowadzeniem działalności handlowej z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska w rolnictwie

Pomoc prawna przy sprawach związanych z ochroną środowiska, to istotny element współpracy między hodowcą, a jego prawnikiem. Wiedza i doświadczenie Prawnika Hodowcy umożliwia hodowcom prowadzenie swojej działalności z zachowaniem zasad ochrony środowiska, co przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzkiego. 

Prawnik Hodowcy, jako specjalista w prawie rolnym i przepisach skierowanych do hodowców zwierząt, posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących ochrony środowiska, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem działalności. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu:

  1. Przepisy ochrony środowiska –  Prawnik Hodowcy pomaga hodowcom w zrozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska w kontekście prowadzenia działalności hodowlanej. Doradztwo w kwestiach związanych z zasadami postępowania z odpadami, minimalizacją emisji szkodliwych substancji i ochroną gleby i wód.
  2. Zgodność z wymaganiami – pomoc prawna hodowcom w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, na przykład poprzez dostosowanie instalacji i urządzeń do norm emisji lub prowadzenie audytów środowiskowych.
  3. Postępowania administracyjne i sądowe – reprezentowanie hodowców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących naruszenia przepisów ochrony środowiska. Pomoc w prowadzeniu negocjacji, sporządzaniu pism procesowych oraz w argumentowaniu stanowiska hodowcy.
  4. Planowanie inwestycji – Doradztwo hodowcom w kwestiach związanych z planowaniem inwestycji w kontekście ochrony środowiska, na przykład w zakresie wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz