Oznakowanie Produktów

Oznakowanie produktów to obszar specjalizacji, którą zajmuje się Prawnik Hodowcy. Pomagamy w zrozumieniu obszaru prawa związanego z wymogami dotyczącymi etykietowania i oznakowania produktów hodowlanych i rolniczych. 

Oznakowanie produktu w rolnictwie

Pomoc prawna przy sprawach związanych z oznakowaniem produktów. Wiedza i doświadczenie Prawnika Hodowcy umożliwia hodowcom wprowadzenie produktów do obrotu z zachowaniem zasad ochrony konsumentów.

Prawnik Hodowcy jako specjalista w prawie rolnym i prawie handlowym posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących etykietowania i oznakowania produktów, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem działalności hodowlanej.  

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu:

  1. Przepisy dotyczące oznakowania produktów – Prawnik Hodowcy pomaga hodowcom w zrozumieniu przepisów dotyczących etykietowania i oznakowania produktów hodowlanych, takich jak mięso, jaja, mleko czy miód. Doradztwo w kwestiach związanych z obowiązkowym oznakowaniem produktów, w tym w zakresie wymogów co do treści etykiet, wagi, daty ważności czy informacji o pochodzeniu.
  2. Ochrona przed wprowadzeniem produktów niezgodnych z przepisami – Prawnik Hodowcy zajmuje się ochroną hodowców przed wprowadzeniem do obrotu produktów niezgodnych z przepisami dotyczącymi etykietowania i oznakowania. Pomaga w weryfikacji produktów oraz w prowadzeniu postępowań sądowych w przypadku naruszeń praw wynikających z przepisów dotyczących etykietowania i oznakowania produktów.
  3. Przygotowanie dokumentów – pomoc hodowcom w przygotowaniu dokumentów dotyczących etykietowania i oznakowania produktów hodowlanych, takich jak deklaracje zgodności, certyfikaty czy oświadczenia o zgodności z wymaganiami prawnymi.
  4. Audyty i szkolenia – pomoc hodowcom w przeprowadzaniu audytów oraz szkoleń związanych z wymaganiami prawnymi dotyczącymi etykietowania i oznakowania produktów hodowlanych. Doradztwo w kwestiach dotyczących poprawy procesów produkcyjnych i optymalizacji oznakowania produktów.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz