Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Za przedmiot dziedziczenia uznaje się każde prawo oraz rzecz majątkową. Oznacza to, że zarówno gospodarstwo rolne, jak i działki rolne również podlegają tym samym regulacjom prawnym. Według obecnie obowiązujących przepisów, spadek dziedziczymy na mocy:

  • ważnego testamentu, 
  • przepisów Kodeksu cywilnego, gdy testamentu nie było, uznano go za nieważny lub mówi on o dziedziczeniu w sposób niejasny. 

Za gospodarstwo rolne uznaje się grunty rolne, grunty leśne, budynki lub jedynie ich część, a także urządzenia i inwentarz, który stanowi lub może stanowić spójną całość gospodarczą. 

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego jako spadek 

Chcą nabyć gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w spadku, należy wiedzieć, że cały proces postępuje dokładnie tak samo, jak w przypadku nabycia innych praw i przedmiotów pozostawionych przez zmarłego. 

Więcej problemów może przysporzyć dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego. Jest to sytuacja, gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu lub został on uznany za nieważny. Według kodeksu cywilnego w takiej sytuacji dziedziczenie dotyczy współmałżonka osoby zmarłej, jego dzieci oraz dalszych zstępnych, czyli rodzeństwa i rodziców. Jednakże ze względu na specyfikę gospodarstwa rolnego, zdarza się, że spadkobiercy w chwili otwarcia testamentu muszą spełniać poniższe warunki:

  • w sposób trwały są niezdolni do pracy, 
  • są małoletni, pobierają naukę zawodu, czy też uczęszczają do szkoły, 
  • mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, 
  • pracują stale przy produkcji rolnej. 

Dziedziczenie działek rolnych

Potrzebujesz pomocy przy ustaleniu dziedziczenia względem gospodarstwa rolnego? Nie jesteś pewien, czy zostały zachowane wszystkie procedury? Jeśli tak – postaw na pomoc doświadczonego zespołu prawników. Pomożemy Ci uzyskać jak najlepsze rozwiązanie, a także wskażemy inne drogi rozwiązania i poprowadzenia sprawy tak, by udowodnić słuszność Twojej sprawy. 

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz