Sprawy Karne

Sprawy karne to obszar specjalizacji, którą zajmuje się Prawnik Hodowcy. Pomagamy w zrozumieniu funkcjonowania spraw karnych związanych z działalnością rolną. 

Sprawy karne a rolnictwo 

Pomoc prawna przy sprawach związanych z prawem karnym. Wiedza i doświadczenie Prawnika Hodowcy umożliwia hodowcom obronę ich praw przed organami ścigania oraz zapewnienie legalności działalności handlowej. 

Prawnik Hodowcy jako specjalista w prawie rolnym i prawie karnym posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących karalności w zakresie prowadzenia działalności hodowlanej, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem spraw karnych. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu:

  1. Przestępstwa związane z działalnością hodowlaną – Prawni Hodowcy reprezentuje hodowców w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw związanych z prowadzeniem działalności hodowlanej, takich jak nielegalne uboje, nielegalne stosowanie leków weterynaryjnych, nielegalne użytkowanie gruntów czy nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji.
  2. Obrona praw hodowców – Prawnik Hodowcy zajmuje się obroną praw hodowców w sprawach karnych, zwłaszcza w przypadkach fałszerstwa dokumentów, naruszenia praw własności intelektualnej czy oszustw związanych z obrotem produktami hodowlanymi.
  3. Współpraca z organami ścigania – współpraca z organami ścigania w celu ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw związanych z działalnością hodowlaną oraz w celu zabezpieczenia interesów hodowców.
  4. Rejestracja i legalizacja działalności hodowlanej – doradztwo hodowcom w kwestiach dotyczących legalizacji działalności hodowlanej oraz w procesie rejestracji, w tym w zakresie wymaganych dokumentów i formalności.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz