Zatrudnienie Pracowników

Zatrudnienie pracowników oraz odpowiednie zarządzanie nimi wymaga wiedzy, dzięki której przedsiębiorca uniknie wielu nieprzyjemności. Prawnik Hodowcy pomaga w tym obszarze prawa, gdzie znajomość zasad zatrudnienia pracowników w firmach prowadzących działalność handlową lub rolniczą, jest niezbędna. 

Przepisy prawa związane z zatrudnieniem pracowników

Pomoc prawna przy sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników. Wiedza i doświadczenie Prawnika Hodowcy umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie swojej działalności zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Prawnik Hodowcy, jako specjalista w prawie rolnym i prawie pracy, posiada wiedzę na temat przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników, procedur formalnych oraz procedur prawnych związanych z prowadzeniem działalności hodowlanej lub rolniczej. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się działaniami z zakresu:

  1. Umowy o pracę – Prawnik Hodowcy pomaga w przygotowaniu umów o pracę dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Doradzają w kwestiach dotyczących prawnego ukształtowania umów, wynagrodzeń i innych zobowiązań pracodawcy.
  2. Umowy cywilnoprawne – Doradztwo w sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Pomoc w przygotowaniu takich umów oraz w kwestiach związanych z prawami pracowników na podstawie tych umów.
  3. Procedury zatrudniania – Pomoc w zapewnieniu zgodności procedur zatrudniania z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Doradztwo w kwestiach związanych z procesem rekrutacji, wprowadzaniem pracowników do pracy, a także w zakresie stosowania regulaminów pracy i innych przepisów.
  4. Ochrona praw pracowników – Ochroną praw pracowników, w tym w sprawach dotyczących wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz wypowiedzenia umów o pracę. Reprezentują pracowników w postępowaniach sądowych, pomagając w uzyskaniu odszkodowań lub zadośćuczynień.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz