Ptasia grypa – zwrot kosztów za obornik, dezynfekcję, transport martwych zwierząt

W jednej ze spraw, którą prowadziliśmy a dotyczących odszkodowania za ptasią grypę, Inspekcja Weterynarii nakazała zabicie całego stada drobi oraz dodatkowe czynności, które oczywiście powodowały zaistnienie kosztów po stronie hodowcy.

Po wykryciu w sąsiednim gospodarstwie ptasiej grypy Inspekcja Weterynarii nakazała hodowcy m. in.:

  • prewencyjne zabicie zwierząt,
  • utylizację obornika,
  • stosowanie mat i środków biobójczych,
  • utylizację zabitego drobiu,
  • odkażenie kurników, ściółki, przedmiotów i maszyn.

Jak się nietrudno domyslić, hodowca poniósł duże koszty związane z załadunkiem, transportem, pryzmowaniem obornika i słomy, ale także z dezynfekcją kurników, załadunkiem i transportem martwych zwierząt i zakupem środków biobójczych i dezynfekujących. Niestety Powiatowy Lekarz Weterynarii odmówił zapłaty odszkodowania także za te poniesione koszty.

Sprawa trafiła do sądu, który w wyroku przyznał nam rację prawie co do wszystkich żądań.

Sąd stwierdził, że hodowcy powinny zostać zwrócone koszty związane z właśnie z:

  • załadunkiem, przewozem, pryzmowaniem obornika oraz posprzątaniem kurników do umycia (31.980 zł),
  • myciem kurników wewnątrz i na zewnątrz oraz myciem silosów (18.450 zł),
  • zabezpieczeniem i montażem pryzmy obornika (7.569 zł),
  • załadunkiem zabitych indyków (5.166 zł),
  • zakupionymi środkami biobójczymi i dezynfekującymi (3.409 zł).

Łącznie: 66.574 zł.

Sąd nie zgodził się właściwie tylko co do zwrotu kosztów związanych z utylizacją słomy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This