Rozbudowa gospodarstwa

Rozbudowa gospodarstwa to ważny obszar prawa dla hodowców zwierząt, którzy chcą zwiększyć swoją produkcję i rozwijać swoją hodowlę. Dzięki pomocy prawnej z tego zakresu, umożliwiamy hodowcy zwiększenie przychodów swojego gospodarstwa oraz jego rozwój zgodnie z przepisami prawa. 

Rozbudowa gospodarstwa rolnego

Prawnik Hodowcy specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Posiadamy wiedzę dotyczącą specyfiki hodowli zwierząt, wymagań formalnych oraz procedur prawnych związanych z rozbudową gospodarstwa hodowlanego. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej, zajmujemy się z zakresu: 

  1. Pozwolenia i zezwolenia – doradztwo związane z uzyskaniem pozwoleń oraz zezwoleń na rozbudowę gospodarstwa, takich jak – zezwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie sanitarne. Pomoc w wypełnianiu formalności, przygotowaniu dokumentacji, a także reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych. 
  2. Umowy i negocjacje – pomoc w negocjacjach z dostawcami, klientami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z danym przedsiębiorcą. Pomoc w przygotowaniu umów i doradztwo w kwestiach dotyczących prawnego ukształtowania umów. 
  3. Kontrole i egzekwowanie przepisów – pomoc w kwestiach związanych z kontrolami i egzekwowaniem przepisów prawa dotyczących rozbudowy gospodarstwa handlowego.  W przypadku konfliktów z organami nadzoru i kontrolą hodowcy, reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
  4. Planowanie sukcesji – pomoc w planowaniu sukcesji dla rozwijającej się hodowli. Doradztwo w kwestiach związanych z przekazywaniem gospodarstwa następnemu pokoleniu, a także w sprawach podatkowych i prawnych.

Telefon komórkowy

+48 604 168 489

Tel/Fax

77 453 92 83

Address

Katowicka 67/2, 45-061 Opole

Skype

SLM Adwokaci

Prawnik Hodowcy w social media

Masz pytanie - napisz