20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowej Soli (lubuskie) zasądził odszkodowanie na rzecz hodowcy kur niosek, któremu w 2014 roku nakazano ubój stada w ilości 106 tys. sztuk. Kwota jest rekordowa, bo aż 1,6 miliona złotych.

Salmonella w kurniku

W 2014 r. w kurniku naszego klienta, hodowcy kur niosek, pobrano urzędowe próby kału zwierząt w kierunku zakażenia pałeczkami salmonelli. Badania przeprowadzone w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziły występowanie bakterii salmonella enteritidis.

Następnie powiatowy lekarz weterynarii uznał za zakażone pałeczkami salmonelli stado towarowe drobiu w kurniku hodowcy i wydał odpowiednie nakazy mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby, w tym nakaz dokonania niezwłocznego uboju wszystkich kur niosek z zakażonego stada. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 21 października 2014 r. dokonano wyceny zakażonego stada kur. Powiatowy lekarz weterynarii przy wsparciu dwóch powołanych rzeczoznawców ustalił w wyniku oszacowania średnią wartość rynkową 1 sztuki kury nioski na kwotę 6,73 zł (!). Na dzień wyceny w stadzie znajdowało się 106 394 kur niosek, w czasie od daty zatrzymania stada (15 października 2014 r.) do dnia likwidacji (24 października 2014 r.) padło 11 662 sztuki, za co błędnie nie przyznano odszkodowania.

Hodowca przekazał zgodnie z decyzją wszystkie wskazane przez powiatowego weterynarza kury do uboju i w wyniku sprzedaży uzyskał łączną kwotę 163.224,07 zł.

Zaniżone odszkodowanie z PIW

Decyzją PLW z dnia 14 listopada 2014 r. przyznano hodowcy odszkodowanie w wys. 476.072,09 zł (po uprzednim pomniejszeniu o kwotę uzyskaną ze sprzedaży). Kwota ta była zdecydowanie zbyt niska i nie odpowiadała wartości rynkowej zwierząt.

Staliśmy na stanowisku, że w przypadku kur niosek nie tylko zaniżono wartość jednej kury, ale również powinno się wziąć pod uwagę jaja, które hodowca mógł uzyskać i następnie sprzedać, gdyby nie nastąpił ubój stada.

Oczywiście PIW nie zgadzało się z naszym stanowiskiem w całości. Mimo tego, iż wcześniej uzyskaliśmy wyrok w Sądzie Najwyższym, który potwierdzał nasze racje.

Tak też się stało i w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Nowej Soli zasądził na rzecz naszego klienta rekordową kwotę 1,6 mln zł (wygrana w całości).

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This