Zwalczanie choroby zakaźnej? Oto kilka niezbędnych porad

Zwalczanie choroby zakaźnej u zwierząt – kilka porad

Niezależnie, czy jest to grypa ptaków, ASF czy białaczka enzootyczna, postępowanie prowadzone przez Inspekcję Weterynarii jest w zasadzie takie samo w każdym przypadku. Jednocześnie z niepokojem obserwujemy, że hodowcy, u których stwierdzono ognisko chorobowe, mają coraz częstsze problemy z organem, który to postępowanie prowadzi. Czynności prowadzone są wadliwie, uporczywie, na odszkodowania trzeba czekać coraz dłużej, są one przyznawane w zaniżonej wysokości, a nierzadko kończy się całkowitą odmową wypłaty.

Z tego powodu zamieszczamy poniżej kilka porad dla hodowców, by choć trochę pomóc im w tej bardzo trudnej sytuacji. Poniższe rady wynikają z sytuacji, z którymi spotykaliśmy się pomagając hodowcom od strony prawnej.

Uwagi do protokołu

W trakcie postępowania będą u hodowcy przeprowadzane kontrole oraz szacowanie zwierząt lub zniszczonych rzeczy z nakazu weterynarii. Z tych czynności powinien zostać sporządzony protokół. Hodowca powinien uważnie przeczytać każdy dokument przed jego podpisaniem, a jeśli się z czymś nie zgadza, to powinien napisać swoje uwagi na końcu dokumentu. Nawet gdyby miało to być samo stwierdzenie “Nie zgadzam się z protokołem”. Jeśli ze strony inspekcji napotka jakiekolwiek problemy z naniesieniem swoich uwag, ma prawo odmówić podpisania w ogóle. 

Bez pustych rubryk w dokumentach

Zdarza się, że hodowca dostaje do podpisania dokument, w którym widnieją puste rubryki, albo rubryki, które nie są do końca wypełnione. Masz prawo żądać przekreślenia pustych miejsc, żeby później nie zdziwić się, że dziwnym trafem pojawiły się nowe dopiski.

Nagrywanie czynności

Każda czynność dokonywana przez funkcjonariusza publicznego może być nagrywana z użyciem dźwięku lub wideo. Inspektor PIW jest funkcjonariuszem publicznym, tak jak policjant. Należy o tym uprzedzić funkcjonariusza przed rozpoczęciem nagrywania. Trzeba też pamiętać, że nagrywanie nie powinno utrudniać prowadzenia czynności przez funkcjonariusza.

Oryginały dokumentów

Powinieneś współpracować z inspekcją. Udostęoniać dokumenty i udzielać informacji. Masz jednak prawo, żeby zachować przy sobie oryginały dokumentów. Organ prowadzący postępowanie powinien sporządzić sobie kopię. Masz również prawo do tego, żeby każdy nakaz był wydany na piśmie oraz do podania podstawy prawnej.

Na piśmie

Powinieneś domagać się wydania danego nakazu lub żądania na piśmie zwłaszcza wtedy, gdy weterynaria nakazuje Ci zniszczenie danej rzeczy. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy PIW nakazał zniszczenie paszy ustnie, dokonał wyceny, a następnie nie wspomniał ani słowem o paszy w decyzji, nie mówiąc już o wypłacie za nią odszkodowania. Stwierdził, że takiego nakazu w ogóle nie było.

Zbyt długo trwające postępowania

Zasadą w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 35) jest, że postępowanie powinno trwać:

  • bez zbędnej zwłoki (!),
  • jeśli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca (!),
  • chyba że sprawa jest szczególnie skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy.

Od razu zaznaczam: organy administracji publicznej zbyt często uznają sprawę za szczególnie skomplikowaną i zbyt często postępowanie jest przedłużane. Jeśli w sprawie dochodzi do bezczynności lub przewlekłości organu – należy wnieść ponaglenie oraz ewentualnie skargę do sądu administracyjnego.

Odszkodowania

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dotyczącą odszkodowania – nie wnoś żadnych odwołań do inspekcji, nie pisz wniosków ani skarg do inspekcji. Od daty doręczenia ci decyzji masz tylko miesiąc na wniesienie pozwu do sądu. Jeśli stracisz czas na pisanie pism, które nie są pozwem  – termin przepadnie na amen. Masz prawo nie zgadzać się z decyzją, kiedy nie przyznano ci odszkodowania w ogóle za daną rzecz/stado, jak i wtedy, gdy odszkodowanie jest zaniżone.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This