Sprzedaż zwierząt, czyli jaka odpowiedzialność na Tobie spoczywa cz. 2

Zobacz też: Część 1 artykułu

Wada czy nie wada?

Ciekawa jest natomiast sytuacja, kiedy zostaje nam wydane inne zwierzę niż to, którego się spodziewaliśmy albo kiedy stado liczy mniejszą ilość osobników niż powinno. Oczywiście w tej sytuacji możemy się domagać wydania zwierzęcia, które zostało określone w naszej umowie, ale już nie w ramach przepisów o rękojmi, ale przepisów mówiących o niewykonaniu zobowiązania

Dlatego ważne jest, ażeby w umowie dokładnie określić i opisać zwierzę/stado zwierząt, które kupujemy. 

Oczywiście w niektórych przypadkach niewidoczne na zewnątrz wady mogą się bowiem objawić wraz z jego wiekiem i jest to kwestia prawidłowego rozwoju zwierzęcia.

Inną wadą jest np. nieodpowiedni wiek zwierzęcia lub cechy, które są niezgodne z wzorcem danej rasy.

Uprawnienia sprzedającego

Co może zrobić hodowca w przypadku wykrycia wady?

Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia zwierzęcia wolnego od wad, ale są tu pewne ograniczenia (sprzedający może odmówić, jeżeli dostarczenie rzeczy wolnej od wad jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów).

Zatem najważniejszymi uprawnieniami w przypadku wykrycia wady u zwierząt są żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.

Z którego uprawnienia skorzystać? Trzeba to rozważyć za każdym razem, bo każda sytuacja jest inna.

Jak może bronić się sprzedawca?

Są 3 okoliczności, które spowodują, że sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wadę zwierzęcia: siła wyższa, wyłączna odpowiedzialność osoby trzeciej, wyłączna odpowiedzialność kupującego.

Sprzedający może również podnosić przyczynienie się kupującego do powstania wady.

Może również wykazywać, że kupujący za późno zawiadomił o wadzie, a powinien to zrobić niezwłocznie w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. Cały termin rękojmi wynosi 2 lata.

Nadchodzące zmiany

Warto jeszcze zaznaczyć, że od 2021 roku wejdą w życie zmiany i opisane powyżej zasady ulegną zmianom – na korzyść kupujących-jednoosobowych przedsiębiorców. Wówczas sprzedający będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni oraz kupujący nie będzie miał obowiązku zbadania kupowanej rzeczy/zwierzęcia, a także niezwłocznego zawiadomienia o wykrytej wadzie.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This