Wpisy

Restrukturyzacja gospodarstwa – cz. 2

Jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu? Takie postępowanie może być bardzo korzystne dla zadłużonego rolnika i w pierwszej kolejności badamy, czy są przesłanki, żeby restrukturyzację poprowadzić w ten właśnie sposób.

Read More
restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – cz. 1

Czym jest restrukturyzacja gospodarstwa rolnego? Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, które popadły w spiralę długów mogą uwolnić się od tego zjawiska poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ciążących

Read More
rejestracja zwierząt nowe przepisy

Nowe przepisy w zakresie rejestracji drobiu

Parlament uchwalił długo wyczekiwaną ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wprowadza ona znaczące zmiany w zakresie hodowli drobiu, wprowadzając obowiązek rejestracji

Read More
salmonella dopłaty

Dopłata do ubezpieczenia od salmonelli

Od 30 września do 31 października można składać wnioski o dopłaty do ubezpieczenia od szkód związanych z wystąpieniem salmonelli. Wnioski można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopłaty będą mogli

Read More
dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Prawo spadkowe potrafi być dosyć skomplikowane. Sytuację najczęściej komplikuje śmierć kolejnych osób uprawnionych do dziedziczenia, czy też brak wiedzy o potencjalnych osobach, które mogłyby dziedziczyć. Dodatkowo,

Read More
mączka mięsno-kostna

Mączka mięsno-kostna – do kogo po odszkodowanie?

Co jakiś czas wzmagają się kontrole posiadanej paszy oraz w niektórych gospodarstwach okazuje się, że zwierzęta są skarmiane mączką mięsno-kostną, co powoduje ze strony Inspekcji Weterynarii natychmiastowe zakazy, które w rzeczywistości

Read More
zmniejszenie kary umownej

Jak zmniejszyć karę umowną?

Na samym początku chcę podkreślić, że wpisanie kary do umowy nie jest obowiązkowe, nie musi widnieć w umowie i jej brak może być jednym z przedmiotów negocjacji pomiędzy stronami. Kary umowne

Read More

Transport zwierząt – najważniejsze informacje

Zgodnie z definicją przewoźnika, jest to osoba lub firma, która transportuje zwierzęta na własny rachunek lub na rachunek strony trzeciej. Zwierzęta nie muszą więc być jego własnością. Kto jest przewoźnikiem?

Read More